Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.03.2019 10:39:38 

Církev československá husitská ve Vlašimi

 
  Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta
 
Adresa: Pacovská 350/4, P.O. Box 56, 140 21 Praha 4 – Krč
(cca 5 min. od stanice metra C „Budějovická“)
Telefony: 241733131, 241733122, 241732357
Tel./fax: 241732294
Děkan: Prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.
 
Duchovní CČSH se vzdělávají na Univerzitě Karlově v Praze, Husitské teologické fakultě (HTF), jež je bohosloveckou fakultou s výrazným ekumenickým zaměřením. Fakulta má akreditované programy bakalářské, magisterské i doktorské. Teologie, která se na fakultě přednáší, podává křesťanskou pravdu způsobem srozumitelným současnému člověku. Nevnucuje posluchačům konfesionální postoje a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí rozmanitost studijních programů. Na fakultě lze v současnosti studovat husitskou, pravoslavnou a starokatolickou teologii; judaistiku; religionistiku; filozofii; náboženství, etiku a filozofii se zaměřením na vzdělávání; psychosociální studia; sociální pedagogiku; sociální a charitativní práci.
  Absolventi fakulty se uplatňují v církevní, náboženské, vědecké, akademické i jiné společenské praxi. Fakulta také zajišťuje celoživotní vzdělávání a tzv. Univerzitu třetího věku, podílí na grantových a výzkumných projektech a vydává čtvrtletník „Theologická revue“.
  HTF zahrnuje katedry systematické teologie (www.htf.cuni.cz/HTF-9.html), biblistiky, praktické teologie, církevních dějin a práva, filozofie, religionistiky, psychosociálních věd a etiky a učitelství. Patří k ní Ústav židovských studií a Ústav východního křesťanství.
 
  Husův institut teologických studií
 
Sídlo: V Tišině 3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Výuka a studijní oddělení: Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 – Dejvice (5. patro)
Telefony: 233371541, 777759659
Ředitel: Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
 
Alternativní možnost vzdělání představuje Husův institut teologických studií (HITS), který v oboru „Teologické minimum“ nabízí získání způsobilosti k vykonávání služby kazatele, pastoračního asistenta a katechety. Vyšší odborná škola HITS má akreditován obor „Teologie a pastorace“, jehož absolvent získává titul DiS. a je určen zejména k práci v sociální a výchovně-vzdělávací sféře, k výuce náboženské výchovy, k přípravě a vedení grantových projektů a fundraisingu. Ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě pak HITS zabezpečuje obor „Misijní a charitativní práce“ v bakalářském a magisterském programu, jehož absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka.
 
 

 

TOPlist