Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 05.03.2019 10:39:38 

Církev československá husitská ve Vlašimi

 
 
"Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.
 Každý ať sám dává podle toho, jak se ve svém srdci přede m rozhodl,
 ne s nechutí ani z donucení; vždyť ochotného dárce miluje  Bůh."
(2. list Korintským 9, 6n)
 
 
 
Fond na rekonstrukci a údržbu kostela
 
Příspěvky na rekonstrukci a údržbu kostela zasílejte na účet číslo
  236192299 / 0300,
  vedený u ČSOB Poštovní spořitelny, variabilní číslo 50.
Za vaše dary předem velice děkujeme!
 
Stále probíhá celková rekonstrukce Husova sboru. Zčásti byla zhotovena nová fasáda, omítnut interiér kostela i sborové místnosti; horní patro věže bylo uvedeno do původního stavu a slouží dnes jako rozhledna; byly opraveny věžní hodiny a pořízeno synchronizační zařízení atd. V roce 2008 se kostel konečně dočkal nové střechy. Po delší době, kdy do objektu zatékalo, se podařilo sehnat finanční prostředky na jeho obnovu.
  Akce obnovy je prováděna s podporou Národního památkového ústavu a s využitím příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR, Středočeským krajským úřadem, Městem Vlašimí a Pražskou diecézí CČSH.
  Zbývá například provést novou elektroinstalaci v interiéru, zhotovit další část nového oplocení kolem pozemku kostela, obnovit porost dřevin na pozemku budované farní zahrady Dobromysl, která je od r. 2017 zpřístupněna veřejnosti., Tyto práce jsou kalkulovány na několik stovek tisíc Kč, proto se bez pomoci "zvenčí" neobejdeme. Jsme vděčni za každý poskytnutý finanční dar, který využijeme k rekonstrukci a údržbě Husova sboru.
 
 
 
  Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky ze dne 23. 2. 2001 byl kostel Církve československé husitské ve Vlašimi prohlášen podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči za kulturní památku.
  V odůvodnění se mimo jiné uvádí: "Tento významný církevní objekt představuje svojí formou a polohou důležitou architektonickou památku a dominantu města. Stavba, která byla dokončena v roce 1926, je kombinací funkcionalistického stylu s prvky tradicionalismu… Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že sbor Církve československé husitské představuje velmi zajímavý příklad sakrální architektury 1. čtvrtiny 20. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Vlašimi a také v památkovém fondu středočeského regionu. Stavba jednoznačně splňuje ustanovení § 2 památkového zákona, proto Ministerstvo kultury rozhodlo  o prohlášení věci za kulturní památku."
 
 
 
TOPlist